Нодальные квазічастинки та високотемпературна надпровідність

Когерентні низькоенергетичні збудження (квазічастинки) в d-хвильових купратних ВТНП демонструють сильну анізотропію в імпульсному просторі.

При T < Tc в антинодальном напрямку (вздовж граней зони Бріллюена) є енергетична щілина, тоді як в нодальном напрямку (вздовж діагоналей зони Бріллюена) щілина відсутня. Дотепер основна увага приділялася дослідженню антинодальних квазічастинок, які спостерігаються тільки нижче Tc. Нодальные ж квазічастинки вважалися нечутливими до температури, допированию, атомному безладу та інших факторів. В роботі [1] (США, Японія) вперше помічена зв’язок нодальных квазічастинок з надпровідність. Досліджуючи фотоемісійні спектри оптимально допованого ВТНП Bi2Sr2CaCu2O8+d з роздільною здатністю не тільки по кутах, але і по часу (» 270 фс), автори виявили, що придушення спектрального ваги нодальных квазічастинок після дії лазерного імпульсу набагато сильніше в надпровідному стані, ніж у нормальному. Зроблено висновок про необхідність перегляду нашого погляду на нодальные квазічастинки у ВТНП. Потрібно також детально вивчити елементарні збудження та в інших областях імпульсного простору.

1. J. Graf et al., Nature Phys. 7, 805 (2011).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *