Перехід від абрикосовских до джозефсоновским вихором в безмедных ВТНП

У безмедных ВТНП, як і у всяких надпровідниках другого роду, прикладене магнітне поле викликає появу абрикосовских вихорів. Однак ці надпровідники мають шарувату структуру з досить сильною анізотропією, тому можна очікувати, що в змішаному стані вони ведуть себе досить нетривіально.

В роботі [1] (Швейцарія, США) було виявлено, що при паралельному шарам FeAs магнітному полі охолодження пниктида SmFeAs(O,F) з Tc = 50 к До температури T* = (4142) призводить до зміни абрикосовских вихорів на джозефсонівських, що супроводжується різким падінням критичного струму. Величина T* являє собою температуру, при якій довжина надпровідної когерентності перпендикулярно шарам дорівнює половині міжслоєвого відстані. При повороті поля на 0.1 o 0.15 o ефект зникає. Отримані у [1] результати слід брати до уваги при практичному використанні пниктидов в потужнострумових пристроях.

 

1. P. J. W. Moll et al., Nature Mater. 12, 134 (2013).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *