Нові форми з фулерену С60

Проста методика отримання різних архітектурних форм з фулеренів C60 запропонована китайськими дослідниками в роботі [1]. Підхід заснований на випаровуванні розчину C60 у сірковуглеці в атмосфері розчинників: спиртів, тетрогидрофурана, толуолу, хлороформу, N,N-диметилформамід та інших. Використання різних активних середовищ дозволило авторам контролювати процеси самозбірки і створювати незвичайні наноструктуровані арт-об’єкти: від шестигранних головок болтів до морських зірок і квіткових пелюсток. Ідентифікацію продуктів синтезу вони проводили за допомогою скануючої електронної мікроскопії (див. рис.), просвічує електронної мікроскопії та рентгенівської дифракції.

Зображення нанооб’єктів, отриманих в результаті випаровування розчину фулеренів C60 у сірковуглеці в атмосфері:
а – етанолу, б – тетрагидрофурана, – N,N-диметилформамід і р – триэтиламина.

Автори відзначають, що механізми дії активного середовища розчинника на морфологію синтезованих об’єктів поки що не зовсім зрозумілі, проте розраховують, що запропонована ними методика отримання наноструктур на основі фулеренів C60 виявиться ефективною і для контрольованої самозбірки інших функціональних органічних молекул.

1. X. Zang and X.-D. Li, Chin. Chem. Lett. (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.cclet.2014.03.041

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *