Енергетичні щілини у високотемпературних купратних надпровідниках

Природа псевдощели в купратних ВТНП та її можливий зв’язок з надпровідної щілиною залишаються предметом дискусій. Оглядова стаття [1] у липневому випуску Nature Physics присвячена обговоренню результатів, отриманих при дослідженні цих енергетичних щілин допомогою фотоемісійної спектроскопії з кутовим дозволом (ARPES), яка за останні роки була суттєво вдосконалена. Детальний аналіз ARPES-спектрів при різних температурах і концентраціях носіїв привів авторів до висновку про те, що псевдощелевая фаза не має відношення до надпровідності, у тому числі до некогерентним куперовским парам, а являє собою, швидше за все, зарядоупорядоченное стан зі своїм параметром порядку. Псевдощель і надпровідність конкурують один з одним, що призводить до ускладнення загальноприйнятою фазової діаграми купратів (див. рис.).

Фазова діаграма купратів за версією авторів [1].

 

“Надпровідний купол” розбивається на три області: 1) при концентрації дірок p < 0.076 щілину присутній на всій поверхні Фермі; 2) при 0.076 < p < 0.19 псевдощелевая і надпровідна фази співіснують; 3) при p > 0.19 має місце d-хвильова надпровідність без псевдощели (хоча не виключено наявність останньої при T > Tc). Область p > 0.22 вимагає додаткових досліджень (при p = 0.22 температура появи псевдощели T* порівнюється з Tc).

 

 

1. Hashimoto M. et al., Nature Phys. 10, 483 (2014).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *